Security Cyber

דמיינו לעצמכם שכל עולמכם, התמונות שלכם, סרטוני הווידאו, כל הסיסמאות לכל החשבונות שלכם, לרבות חשבון הבנק ומה לא בעצם – הכול נמצא בידיים של מישהו אחר, והמישהו אחר הוא לא האישה שלכם. אלא מישהו המעוניין להשיג מכם משהו תמורת אי חשיפת המידע, לבקש כופר כזה…